Inschrijven

Kampweek bijna vol!

Zoals verwacht liep de aanmelding op zaterdag 6 februari weer storm met het aantal aanmeldingen voor het schatzoekerskinderkamp 2021. Het ging zo hard dat de website zelf tijdelijk offline ging.

Kamp 1 loopt al aardig vol. Er zijn nog enkele plekken. Voor jongens is er nog iets meer ruimte dan voor meisjes.
Op dit moment zit kamp 2 (volgend jaar naar groep 8 en middelbare school) nagenoeg vol. Er zijn alleen nog enkele plaatsen voor jongens.

Inschrijven kan nog steeds! Mocht het maximaal aantal deelnemers behaald worden, komen de deelnemers automatisch op de reservelijst.

Vanaf zaterdag 6 februari 9.00 uur kunt u uw kind opgeven via de website www.schatzoekerskinderkamp.nl. Deze opgave betreft een voorlopige inschrijving. Bij de inschrijving vragen we enkele gegevens en nog geen aanbetaling. Als u dit hebt gedaan krijgt u een bevestigingsmail als bewijs van de voorlopige inschrijving.

Als wij uw kind kunnen plaatsen zullen wij de voorlopige inschrijving omzetten naar een definitieve inschrijving. Uiterlijk medio maart hopen we u hierover te berichten. U ontvangt van ons dan een uitnodiging om de gegevens aan te vullen en de aanbetaling te doen. Indien er meer deelnemers aangemeld zijn dan we kunnen plaatsen krijgt u bericht dat uw kind op de wachtlijst staat.

T.a.v. de corona-maatregelen willen wij u wijzen op het volgende. Wij proberen de kampen volgens de dan geldende adviezen en richtlijnen te organiseren. Wij weten dat de kampgebouwen matig geventileerd kunnen worden, maar vinden dat risico aanvaardbaar. Als van overheidswege de kampgebouwen gesloten moeten blijven, dan vindt er restitutie plaats. Als wij onvoorzien door overmacht moeten besluiten om het kamp te annuleren buiten de annuleringsvoorwaarden van de kamplocatie om, dan vindt minimaal 50% restitutie van de totale kampprijs plaats. Uitgangspunt is om alleen de gemaakte kosten (bijvoorbeeld accommodatiekosten) in rekening brengen. U loopt dus een zeker risico waar we u hier op willen wijzen. Dit geldt niet voor medewerkers die zich hebben ingeschreven.

Wij zijn zeer gemotiveerd om er alles aan te doen het kamp door te laten gaan en willen ons oog gericht houden op Jezus de Leidsman!

Schrijf je nu in!

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Annuleren
Annuleren tot 1 mei kan kosteloos. U ontvangt de (aan)betaling volledig terug.
Bij annuleringen die gedaan worden in de maand mei bent u de aanbetaling verschuldigd. Mocht u het restbedrag ook hebben betaald, storten wij dit wel terug. Wordt er na 1 juni geannuleerd, dan wordt er geen kampgeld teruggestort en bent u de volledige kampprijs verschuldigd.