Voorwaarden medewerkers

We vinden het wel belangrijk dat je je als medewerker van het Schatzoekers Kinderkamp kunt vinden in de volgende voorwaarden:

 • Je hebt er zelf voor gekozen om de Here Jezus te volgen en je wilt nu de kinderen vertellen over Hem (geldt met name voor de taken: verteller en groepsleiding).
   
 • Je bent bereid een week van je vakantie te geven voor dit werk en je handen uit de mouwen te steken. Je zult vooral dienend bezig zijn deze week en jezelf moeten wegcijferen. Misschien niet altijd makkelijk, maar wel nodig zodat God je kan gebruiken.
   
 • We vinden het belangrijk dat je in je gedrag rekening houd met wat wenselijk en toelaatbaar is. Daarom is er voor medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Dit zullen we tijdens een gezamenlijke bijeenkomst bespreken. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen. Ook stem je ermee in om een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Voor medewerkers jonger dan 18 jaar een VOG niet nodig, maar zij ondertekenen wel de gedragscode.
    
 • Je bent bereid om gedurende deze week overdag je telefoon en eventuele rookwaren niet te gebruiken. Je wilt je een week lang geven voor de kinderen en kiest ervoor om hen prioriteit te geven.
   
 • Je bent jong! Onze visie is om jonge mensen enthousiast te maken om hun geloof uit te dragen. We nemen dus uitsluitend jonge mensen mee als medewerkers.
   
 • Een groepsleider is minimaal 17 jaar oud. Voor taken als cateringmedewerker kun je ook mee als je jonger bent. Wel geldt dat het minimaal 2 jaar geleden moet zijn dat je als deelnemer mee ging op kamp (dus je gaat nu naar de 3e klas van het VO) en dat je er uiteraard helemaal voor wilt gaan.
   
 • Als je je opgeeft voor een kampweek, verwachten wij dat je de hele week aanwezig zult zijn (dus van zaterdag t/m zaterdag). Voor het team is het belangrijk dat we er van het begin tot het eind met elkaar voor gaan.
   
 • Je kiest ervoor om tijd vrij te maken voor de voorbereidingen van het kamp: aanwezig zijn bij de 3 teamvoorbereidingen en de bidstond. We vinden het belangrijk dat we hier als team allemaal bij zijn, zodat we elkaar ook echt leren kennen. En je maakt tijd vrij om de voorbereidingen te doen voor verschillende programmaonderdelen of het keukenwerk.
   
 • Je wilt de uitdaging aangaan om in een team te gaan functioneren en jouw talenten hierin in te zetten of te ontwikkelen.